IMG_3326.HEIC

nejčastější obavy
a
otázky

cesta domškoláctví je cesta důvěry 

a schopnosti převzetí zodpovědnosti

Service Name

Co je to přiměřené riziko?

Abychom mohli děti učit samostatnosti a zodpovědnosti, která pramení z přirozených důsledků, potřebují projít vlastní zkušeností, často pod dohledem, ale mimo dohled dospělé osoby.

Service Name

Dítě se nic nenaučí?

Nejsme zde proto, abychom děti "nalévaly" vědomosti. Naše škola podporuje kreativitu, osobnost každého a kompetence pro život. Vzdělávání je v rukou rodičů, i když osnovám jdeme vstříc. 

Service Name

Co dělat čt/pá?

Jedním z našich pilířů je podpora rodiny… budeme rádi, když budete spolu nebo na výměnu s kamarády ze školy. Do budoucna chceme výuku nasměřovat na celý týden… formou
výletů, doučování, on-line apod.

Service Name

Neziskovka - nejistota?

Snažíme se zajistit organizaci tak, abychom přežili opravdu vše. Při pandemii jsme zjistili, že naše škola je velmi pružná, přizpůsobivá, a že umíme fungovat i v době nouzového stavu.

Service Name

Jak se lišíte od běžné ZŠ?

Jsme transparentní. Jsme nízkonákladoví, jelikož se hodně učíme přirozeným způsobem, přirozeně nastalými situacemi. Máme léty ověřený tým, komunitu. Jsme provozně hodně soběstační – brigády, výpomoc. Velmi intenzivně vše komunikujeme,  restrukturujeme, přehodnocujeme.

Jsme pružní. 

Service Name

Zvládneme domácí vzdělávání?

Ano, pokud jste naladěni jej zvládnout a je to vaší životní filosofií. První stupeň je brnkačka.  Je důležité vybrat vhodnou kmenovou školu, která nebude náročná na vědomosti, ale ocení jiné dovednosti a nadšení. Při vzdělání se snažíme být oporou.

Service Name

Škola je na horách, co dostupnost?

Děti k nám jezdí opravdu zdaleka. Starší vlaky i busy a kus pěšky. Často si děti vzájemně svážíme. 

Service Name

Jak zvládnou přijímačky na SŠ?

Rozhodující je pro nás to, že naše děti půjdou takovou životní cestou, která je bude činit šťastnými. Podporujeme je v jejich darech a nadáních a proto věříme si, že si své místo v životě najdou. Běžná základní škola v tomto směru také nedává žádné jistoty. U nás máme tu, že jsou naše děti motivované a mají chuť se učit.

Kromě toho chystáme otevřít střední školu.

Service Name

Musí se rodič zapojit do chodu?

Naši rodiče mohou realizovat své dary a nadání v rámci Spolku, nejenom školy. Spousta lidí v dnešní době touží po smyslu a my pro to vytváříme prostor. Je velmi vítané a nezbytně nutné, aby rodič nějaký čas ve škole strávil, aby věděl, jaká vládne atmosféra, jak fungují pravidla a jejich děti. Komunita je také místem, kde je každý slyšen a potkává se s lidmi podobných názorů… Vše je však založeno na dobrovolnosti.

Service Name

Školné? Mohu si to dovolit?

Na první pohled to tak může vypadat. Opak je však pravdou. Do školy chodí i děti maminek, které jsou samoživitelky. Je to o prioritách. Pokud vám není jedno, kdo se vašim dětem věnuje, když nejsou doma… a je vám blízké sebeřízené vzdělávání, respektující přístup a nebojíte se trochu vyčnívat z davu… vždy se finance najdou

2.png
8.png
5.png
3.png
4.png
7.png
11.png
10.png
9.png
1.png
6.png