Jaká je naše škola

DSCF9560-01.jpeg

jaká
je
naše
škola

Nejsme školou pro každé dítě a pro 

každého rodiče. 

Abychom si rozuměli, potřebujeme vyladit 

oboustranná očekávání

3 dny ve škole,
4 dny doma

Děti u nás mohou být od po – st i s přespáním. Čímž intenzivně naplní svou potřebu kontaktu s vrstevníky a další čtyři dny jsou se svými rodiči, prarodiči nebo kamarády doma. Tímto podporujeme rodinné hodnoty a mezigenerační vztahy.

DSCF9420-01.jpeg
IMG_3397.HEIC.heic

opravdu lesní

opravdu lesní

Jsme jedinečná, opravdu lesní škola, cesta k nám vede lesem a do kopce. Kontakt s přírodou a ročními cykly jsou pro nás stěžejní. Děti se venku učí, hrají si, sportují a tvoří, proto jsou zdravé, veselé, šťastné.

... naše cesta do školy

11.png

Naši pedagogové k dětem přistupují s respektem a děti jsou spolutvůrci školního dění. Díky pestré nabídce činností, projektové výuce, intuitivní pedagogice a smíšeným věkovým skupinám podporujeme u dětí kompetence, které budou zapotřebí pro jejich budoucí život – komunikační dovednosti, spolupráce, umění analyzovat a řešit situace, nebát se neúspěchu, mít zodpovědnost za svá rozhodnutí apod.

spoutvůrci

DSCF9426-01.jpeg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Web Developer

Kids robot

zdravý přístup 
k technologiím

Ve škole jsme bez mobilních telefonů, ale technologiím se zdaleka nevyhýbáme! Děti se učí prezentovat, editovat, pracovat s 3D tiskárnou, v rámci primární prevence se učíme zdravému a bezpečnému pohybu ve světě internetu. 

Plánujeme a realizujeme komunitní a veřejně prospěšné aktivity a akce, aby děti získávaly dovednosti a vztah ke svému okolí. Jsme součástí našeho místa na zemi.

aktivní a zodpovědný přístup k životu

IMG_3326.HEIC

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Image by Ben White

pravidla a bezpečí

S dětmi pracujeme na společných pravidlech, schopnosti zpětné vazby, mediačním řízení konfliktů. Součástí naší školy jsou sněmy a mediace, při kterých dětem pomáháme s řešením konfliktů.

Škola má být nositelkou a ochranitelkou hodnot a tradic společnosti. Což je jedním z našich velkých úkolů.

hodnoty a tradice

Image by Lina Trochez