SMÍŠENÉ SKUPINY

Děti jsou rozděleny do čtyřech kmenových skupin, orientačně podle "vyzrálosti" - schopnosti udržet pozornost, úrovně čtení, psaní,..

Často se při projektech děti promíchávájí - tvoříme pracovní týmu. V rámci volnočasových aktivit, jsou děti v neomezeně věkově smíšených skupinách.

DSCF9537-01.jpeg

ÚČAST NA VÝUCE

Účast na výuce/aktivitách - především dopoledních - povinná (je možné, ře v budoucnu to bude jinak). Odpolední činnosti jsou dobrovolné. Pokud někdo ruší, a nechce se výuky účastnit, z hodiny odchází. 

DSCF9426-01.jpeg

UČEBNICE A OSNOVY

Učebnice nepoužíváme a osnovami se řídíme orientačně. Učebnice doporučujeme. Rodiče doma vedou svou vzdělávací linku, a záleží na nich, zda-li navazují na naše aktivity - doporučujeme, nebo postupují podle pokynů kmenové školy. Jsme přesvědčeni, že poskytujeme dostatečné množství podnětů a výukových materiálů, na které mohou rodiče navazovat. 

unnamed.jpeg

SPANÍ DĚTÍ

Spaní není povinné a ani samozřejmé. V současné době spí cca 30 dětí. Večerní program začíná večeří V 18.30 večeří. Po večeři hrajeme hry a od 19.30 se scházíme na čtení s masážemi. Večer jsou s dětmi 2 pedagogové. 

Večerka pro menší děti 21.30, pro starší 22.00. 

Je dobré počítat s tím, že děti ve škole spát nezvládnou, nebo jim to trvá déle. Někdy jsou děti večer smutné - snažíme se je podpořit - a pokud nemáme jinou domluvu, domů nevoláme.

Ráno děti vstávají v 7.15. 

Sleep

NEJMENŠÍ DĚTI

Nejmenší děti (1.skupina) mají jiný systém výuky - mají svého stabilního pedagoga, který je s nimi od rána do 14/30. Společně se učí, mají režim podobný Waldorfské pedagogice. Hodně tvoří, píšou, počítají, zpívají, rytmizují, procvičují motoriku, hrají si, chodí ven. Průběh jejich dne je ritualizovaný. 

MAjí svou třídu nahoře na půdě - nábytek mají variabilní, je zde místo pro odpočinek, pro hru, pro učení.

247699234_392137759073973_1912078829277497146_n.jpeg

PRAVIDLA

Abychom mohli společně bezpečně fungovat, potřebujeme jasně vymezené hranice a vědět také následky za jejich porušení. Všechny pravidla zapisujeme do Knihy pravidel. Konflikty a porušení řešíme okamžitě, jak nastanou. 

Máme ve škole model sankcí a žlutých/červených karet. Pokud někdo závažně, či opakovaně pravidla porušuje, může být ze školy vyloučen.

DSCF9537-01.jpeg

MĚSÍČNÍ TÉMATA

Každý měsíc má své téma. K tomu rozpracováváme týdenní plány toho, co se bude ve škole dít. Každé téma s sebou nese průřez pestrou škálou vědomostí a dovedností z různých oblastí života (osobnostní, environmentální, osvětové, ...)

Humble-HARBOR-FESTIVAL-1.jpeg

VOLNÝ POHYB DĚTÍ

Děti se ve vnitřních i venkovních prostorech pohybují povětšinou bez dozoru dospělého - podle stanovených pravidel. Mohou venku rozdělávat oheň, lézt na stromy, běhat, zkoumat,...

DSCF9574-01.jpeg

VĚDOMOSTI A KOMPETENCE

Vědomosti pro nás nejsou prioritou, ale jsou součástí. Memorování dat a děl nepokládáme za podstatné. Učíme děti myslet v širších souvislostech a vybírat to podstatné. 

Naše škola se zaměřuje na rozvoj talentů, dovedností a kompetencí potřebných pro život (viz níže). Důležité je vedení dětí ke zodpověnosti k sobě a svému okolí a komunikace vrámci našeho tří denního soužití. Často reagujeme na aktuální děnní a dětí se učí účastí na provozu školy. 

DSCF9415-01.jpeg

DEN VE ŠKOLE (velmi orientačně)

pondělí: přírodovědná výprava, odpolední diskuse, práce na průřezových komunikačních/sebepoznávacích tématech, besedy primární prevence, práce na projektech, divadlo

úterý: ranní hry, tři vyučovací bloky: angličtina/čeština/řemeslo či hudebka odpoledne sněm, matematika, angličtina konverzace, práce na projektech, dílny, environmentální projekty

středa: ranní hry, dopolední výukové bloky: aplikovaná matematika/svět kolem nás/muziko a relaxace, environmentální projekty,odpoledne četba, ispirátor, chemie a fyzka a úklid chaty

264696824_416196800001402_3995965968337305334_n.jpeg

KAMARÁDI A KOLKTIV

Kolektiv dětí je u nás docela uzavřený, neboť děti mají velmi intenzivní vzájemné vztahy. Prožívají spolu tři dny v týdnu. Občas je pro nově příchozí děti obtíže v začlenění do kolektivu. Snažíme se jim být. co nejvíce nápomocni. Často chce proces adaptace čas, trpělivost a podporu.

hdimg111f39669b59c90e8e26e5e54bd59f.jpeg
  • děti jsou rozděleny do čtyřech kmenů - věkově smíšených

  • každý den je u nás jiný, ale mají společnou linku

  • ráno začínáme společnými hrami  nebo výlpravou do okolí, a poté se rozdělujeme do skupin - každá skupina prochází  předměty

  • po obědě bývá sněm, kruhy, úvod do tématu

  • odpoledne promární prevence, tvoření, divadlo, hudba, hry

  • večeře a čtení s masážemi, večerk

Pracujeme především projektově, učením se v souvislostech - dle předem daných měsíčních témat.

DSCF9560-01.jpeg

jak
se
unás učí

Snažíme se o to, aby se každý ve škole cítil v bezpečí 

a byl podporován v souladu se svými dary a nadáními, ať už je to dítě, pedagog nebo rodič