DSCF9560-01.jpeg

chcete
u nás zahnízdit?

... aneb... jak se líhnou mláďata

Zahnízdění u nás není vždy jednoduchou záležitostí.
Vyžaduje hodně prosotru pro vzájemnou komunikaci a informace.
Pověnujte prosím opravdu čas a enrgii zjišťování informací.

 
KAPACITA NA ROK 2022/2023
JE NAPLNĚNA

 

  1.

HODNĚ SI O ŠKOLE

 PŘEČÍST

(materiály níže)

 2. 

VYPLNIT FORMULÁŘ

(níže)

3. 

DOMLUVIT SI SCHŮZKU

VE ŠKOLE

K povinnému pročtení

Kdo provozuje školu, a jak to celé funguje?
Co já jako rodič?

Školu zřizuje a provozuje spolek VlesEDU z.s. 

Členové spolku se aktivně spolupodílejí na chodu školy - brigády, rozhodování o důležitých záležitostech, apod. 

Rodiče jsou spoluzaměstnavatelé průvodců, jsou spolutvůrci. Každý svým způsobem. 

S AKTIVNÍM ZAPOJENÍM RODIČŮ SE VŠAK POČÍTÁ.

DSCF9415-01.jpeg

Co nenabízíme, aneb kdo se u nás nebude cítit dobře

 • NEZAJIŠŤUJEME VZDĚLÁVÁNÍ - snažíme se dotknout celého spektra vzdělávacích vědomostí, ale neprocvičujeme, ani nejdeme do hloubky

 • s dětmi je potřeba se doma učit, pokud nejste unschooling

 • děti nehodnotíme (jako v běžné ZŠ)

 • dáváme dětem spoustu důvěry v jejich schopnost sebevzdělávání - rodič, který tomu nedůvěřuje, bude zklamaný a netrpělivý

 • škola na horách je o překonávání komfortu (zima, dostupnost)

 • děti většinou nestíhají jiné kroužky, než bytí ve škole

 • nenabízíme velké množství zájmových kroužků -  z kapacitních důvodů (může se měnit)

 • děti s poruchami chování se u nás nebudou v současné době cítit dobře, neboť nemáme personální kapacitu na jejich podporu

 • dojíždění je někdy náročné

 • děti většinou hned nespí - trvá jim déle, než se adaptují

 • děti z běžných ZŠ potřebují spoustu času pro adaptaci - vyžaduje to trpělivost (někdy dlouho nedělají nic)

Pokud s vámi škola rezonuje
vyplňte dotazník

Komu dáváme přednost

Jelikož chceme zachovat kompaktnost, a také společné hodnotové nalazení, tak si rodiny vybíráme. Může to znít zvláštně, ale je pro nás velmi důležité směřovat energii tam, kde se chápeme a jsme nalazeni na podobnou "vlnu". 
Přednost mají
​:
SOUROZENCI, DĚTI Z LESNÍCH ŠKOL A ŠKOLEK,
RODINY PŘICHÁZEJÍCÍ NA DOPORUČENÍ ČLENŮ SPOLKU,
DĚTI PRVNÍHO STUPNĚ
DSCF9415-01.jpeg

ADAPTAČNÍ PROCES

Kolik škola stojí?

Školné se skládá ze dvou příspěvků (členský příspěvek a provozní) a nárazových plateb. Ceník se pravidelně upravuje podle inflace a aktuálně nastálých situací.

 

Školné se platí na dva měsíce dopředu (je možné udělat vyjímku).

Výlety a vstupné na akce si hradí rodiny zvlášť.  

AKTUÁLNÍ CENÍK 

členský příspěvek

 • Je fixní částka, který se hradí každý měsíc. 

 • Její výše je dána počtem dětí ve škole. 

 • 1 dítě = 3 700,-

 • 2 děti = 7 400,-

 • 3 děti = 10 000,-

provozní příspěvek

 • Měsíční pohyblivá částka, která se skládá ze stravného (obědy a svačiny) a nocležného (večeře, druhá večeře, snídaně, svačina)

 • 80,-/den (bez noclehu)

 • 200,-/den (nocleh)

 • pokud dítě ve škole spí, zaplatí za den 280,-/den

 • rodiče mají ve škole noc ZDARMA

další příspěvky

 • pastelkovné - 1/rok

 • výlety 

 • prázdninový příspěvek

 • finanční náhrada za neodpracované brigády

 • náhlé výdaje (navýšení elektrické energie, lektorné pro externí lektory apod. 

kolik zaplatím měsíčně?

Varianta bez noclehu 13 dní školy 

4740,-

Varianta s noclehem 13 dní školy a 9 nocí (nejplnější možná varianta)

6540,-